Home
اصل و نسب طایفه دنبلی
تاریخ برمکیان
مشاهیر دنبلی
آثار بجا مانده
دانشمندان و شعراء
گالری عکس
تماس با ما
جستجو

  نقشه شهر خوی

نقدی برکتاب تاریخ خوی


پیوندها

 شهرداری خوی

  کتابخانه ملی ایران

 دفتر عشق( علی صدرائی)

 آذرپادگان

هفته نامه اورین خوی

لغت نامه

تاریخ آذربایجان

 

 

 

 

   

تدوین مجموعه کامل تاریخ سرزمین باستانی ایران  و آشکار ساختن زوایای مختلف آن اعم از تاریخ سیاسی، اجتماعی، تمدن، ادیان، اقوام، علوم وسایر زمینه ها همچنین روشن ساختن سیرتکامل تمدن آن، خواست قلبی هر ایرانی است.بدون تردید جهت   تدوین چنین مرجع بزرگی برای کشورمان، گردآوری یافته های تاریخی براساس تاریخ شهرها، اقوام، ادیان و دیگر زمینه ها بعنوان اجزای مجموعه فوق اهمیت یافته و پرداختن به این مهم توسط محققان وتاریخ پژوهان وبطورکلی علاقه مندان، با رعایت اصول امانت و دوری از هرگونه تحریف،یک ضرورت بشمار میرود.در این راستا بر آن شدم به سهم خود حرکتی آغاز کرده و یافته های تاریخی در مورد طایفه دنبلی را بعنوان یکی از قدیمی ترین طوایف و اقوام ایرانی، در این سایت جمع آوری نمایم .امرا و بزرگان برمکی و دنبلی، درطول قرنها، نقش غیرقابل انکاری درتاریخ کهن وپرفراز و نشیب وفرهنگ وتمدن  آذربایجان وکردستان ونهایتا" ایران عزیز داشته اند بطوریکه در اکثر منابع تاریخی موجود در مورد سرزمینهای فوق آثار آن بزرگان هویداست ومتاسفانه گاها" شاهد برخی تحریفها نیز در این خصوص هستیم . موادتاریخی این خاندان بصورت پراکنده درمنابع مختلف ذکر گردیده و لازمه دست یافتن به آنها صرف وقت زیادی می باشد حتی در برخی موارد این دسترسی ها به دلایل متعدد بسیارمشکل و بعضا" غیرممکن میگردد و مهمتر اینکه این اسناد به مرور زمان از بین میروند. مجموع دلایل فوق، انگیزه جمع آوری آنها را تشدید می نماید.

مدتها بود که به فکر انجام چنین کاری بودم ولی وجود مشغله های مختلف مانع بزرگی بودند و مرتب شروع کار را به وقت مناسبی موکول مینمودم نهایتا" بعد از ناامیدی از کم شدن مشغله ها، انجام این مهم را آغازکردم. بدیهی است لازمه موفقیت در انجام چنین کاری، سالها تحقیق و مطالعه می باشد لذا برآن شدم نتیجه تحقیقات خودرا بمرور به سایت اضافه نمایم به امید آنکه مرجع کامل تاریخ و شرح خدمات این طایفه ایجاد گردد. در این راه نیازمند همراهی و همکاری اساتید و بزرگانی هستم که در این خصوص اطلاعات، اسناد و یا مدارکی در اختیار دارند. 

 

                                                                                                        امیر دنبلی

                                                              

 

 

Home | اصل و نسب طایفه دنبلی | تاریخ برمکیان | مشاهیر دنبلی | آثار بجا مانده | دانشمندان و شعراء | گالری عکس | تماس با ما | جستجو